Целта на програмата е, децата в неравностойно положение да получават равностоен достъп до образование и компютърни технологии, за да могат да се включат активно в онлайн-обучението.

Предоставената техника бе връчена на управителя на ЦНСТДБУ от кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова и заместник- кмета Илияна Донкова.