Списъкът на имениците се допълва от Тошко – 105, Найден – 74, Дарина – 71, Богдан – 60, Богдана – 54, Даринка – 49, Тодора – 47, Дора – 46, Тошка – 33, Божидара – 32, Тошо – 25, Божана – 19, Божидарка – 7, Найдена – 7, Дара – 6, Даря – 6, Богданка – 5, Божанка – 4 и Божена - 1