Със Заповед № 466 за специализирани секции са определени Секция №7, намираща се на партера на Социалния комплекс (бившето АПК), с GSM 0889 46 72 77 и Секция № 8, намираща се на първия етаж в Професионалната гимназия по по МСС (МТУ), с тел. 0910/ 9-21-37. Пред нея ще бъдат поставени табели и обозначителни знаци, отбелязващи допълнителното й предназначение.

Поради липсата на постъпили достатъчно заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Мездра няма да има подвижна секция.

В изборния ден избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването от гр. Мездра могат да правят заявки за транспортиране от дома им до избирателната секция на тел. 0910/9-23-21 и GSM 0085637872; 0886500134

На разположение на гражданите с увредено зрение или затруднения в придвижването от гр. Мездра се предоставят четири автомобила.