Сухопътните войски са най-многочисленият вид въоръжени сили на Българската армия. Предисторията им започва през лятото на 1877г. в Кишинев, където се формира българското опълчение в състава на руската армия за участие в Руско-турската война. След войната опълчението премества положението на бойния състав, базира се на територията на страната и се трансформира в Българска земска войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 година, когато се поставят основите на военния флот.

В хода на Сръбско-българската война през ноември 1885г. сухопътни войски окончателно оформят съвременния си образ на самостоятелен вид въоръжена сила. Победата при Сливница на 19 ноември 1885г. е ключова дата, приета през 1992г. с решение на Министерски съвет за празник на сухопътните войски на българската армия.