Тренировъчното учение "Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества" е планирано да се проведе в периода от 12 до 15 юни на територията на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана. В него ще вземат участие Модули за издирване и спасяване в градска среда на Гърция, Молдова и Румъния и Модул за реагиране при инциденти с опасни вещества на Румъния.

Международните екипи ще проведат тренировъчни дейности в районите на:

1. гр. Монтана: полигон на „Центъра за професионална квалификация” - РДПБЗН, язовир "Огоста", и недостроена сграда "Хирургически блок” до МБАЛ "Д-р Стамен Илиев";

2. с. Горно Церовене - при язовир „Огоста”;

3. с. Ерден - тунел към канал на недоизградена напоителна система на язовир "Огоста'.

Подобни учения са проведени в Монтана през 2013 г., 2016 г. и 2018 г.