С отпуснатите средства училищата ще осигурят необходимите количества дезинфектанти, апарати за пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат възможност да си закупят сами, за да могат да се включат в обучение от разстояние в електронна среда.

Министерството на образованието и науката предлага на базата на изготвени разчети допълнителни средства за извънредно възникнали разходи да се предоставят на 2257 общински и държавни училища и 42 ЦСОП, които не са били планирани със Закона за държавния бюджет за 2020 г. Средствата ще се разпределят по бюджетите на общините - за общинските училища, и по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на културата и на Министерството на правосъдието.