Свети апостол и евангелист Матей бил родом от Капернаум, наричали го още Левий. Той бил митар (събирач на данъци), за властника на Галилея - Ирод Антипа. Длъжността митар, или събирач на данъци, била в голямо презрение у юдеите, понеже митарят събирал данъци от божия народ за езическото римско правителство. Митарите, освен това, били твърде користолюбиви хора. Когато Йоан Кръстител проповядвал на човеците покаяние, и митарите, заедно с другите идвали при него да питат какво трябва да направят, за да получат царството небесно, Йоан Предтеча им казал: "Не взимайте повече от определеното!"

Според Евангелието от Матей на брега на Тивериадското езеро, там, където се събирали данъците, Иисус Христос се спрял, призовал Матей да върви след него и той го последвал, като станал един от неговите дванадесет ученици. Осем години след Възнесението по молба на йерусалимските християни Матей написал своето евангелие, в което разказва за живота и делото на Иисус Христос.

От това време Матей бил винаги с Христа в числото на Дванадесетте Негови ученици. Наричат го още Левий. Но той сам от смирение нарича себе си Матей-Митар, като че ли да напомня за своето предишно звание.

Свети апостол Матей написал своето Евангелие по молбата на апостолите осем години след възкресението на Спасителя. Той пръв описал събитията от земния живот на Господа. Неговото повествование се отличава с необикновена простота и е понятно за всекиго. То предава подробно възвишеното божествено учение на Христа за блаженствата, за молитвата и пр.

Обикновено на иконите, изобразяващи св. Матей, изобразяват до него, като тайнствен символ на евангелиста, ангелоподобен човек, изразявайки с това кротостта на неговия дух и чистотата на учението.

По преданието проповядва на евреите в Йерусалим, след това в Персия, в Мизия, Малта и Етиопия, дето за вярата бил изгорен. Станали чудеса: пламъкът не го докоснал. Св. евангелист Матей завършил живота си мъченически. Неговите страдания и смърт били ознаменувани с много чудеса. Когато искали да го вземат, за да го подложат на мъчение, лицето му поразило гонителите с чудесна светлина. Те ослепели, но той с молитва им възвърнал зрението. Пламъкът не се докоснал до него при мъченическия му подвиг. И когато накрай той предал Богу духа си, мъчителите с ужас и изумление изповядали Божията сила, изказали почит към светите му мощи и станали ревностни християни.

Църквата знае ап. Матей като брат на св. апостол Яков - един от Дванадесетте апостоли, защото и двамата са назовани с фамилното име Алфеев: ап.ев. Матей като Левий Алфеев, а ап. Яков Младши като Левий Алфеев. Оттук и предположението, че двамата апостоли са братя, но според съвременната библеистика то не е основателно.


Източник: pravoslavieto.com