Българската армия е създадена от Българското опълчение на основата на "Временните правила за Българската земска войска" от 25 април 1878 г. и с гореспомената заповед на руския императорски комисар. Първоначално се нарича Българска земска войска. От 17 декември 1879 г., когато влиза в сила Привременното положение за Българската войска, се нарича Българска войска (или армия). По силата на Търновската конституция и Привременното положение на военна повинност подлежат всички български граждани от 21 до 40-годишна възраст. Попълването на числения състав става на териториален принцип, като територията на Княжеството е разделена на три военни отдела: Западен, Източен и Софийски. Офицерският състав се комплектува от възпитаниците на Военното училище в София.

През 1880 г. Българо-Македонска лига съставя “Възвание към българите" в Пирин планина с молба свободните българи да подкрепят "македоно-българския народ" в борбата му с турските насилия.

През 1913 г. в хода на Междусъюзническата война от 1913 г. Втора Българска армия започва настъпление срещу гръцките войски по р. Брегалница (III - та и X - та дивизии) и р. Места (съответно срещу II - ра и VII - ма гръцка дивизия) и на 17 същия месец те са обкръжени в Кресненското дефиле. Това принуждава Гърция да приеме искането за примирие.

1959 г.
В периода 2 – 15 юли в Будапеща се провежда VІ световно студентско първенство по шахмат, където българският отбор става шампион.

На 15 юли 1966 г. е подписана Българо-съветска спогодба за изграждане на атомна електроцентрала в България.

На 15 юли са родени: министър-председателят Васил Радославов, Кирил Борисов Дрангов - революционер, виден деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Източник: focus-news.net