В България Деня на интензивното ходене се отбелязва ежегодно в цялата страна от 1993 г. В световен мащаб програмата се подпомага от Международния олимпийски комитет (МОК), който всяка година финансира проявата в отделни държави. У нас през 1993 и 2000 г. той се проведе под патронажа и с финансовата помощ на МОК.

Проявата цели популяризиране на ходенето като ефективна и лесна за практикуване двигателна активност за всички, както великолепна възможност за участие на хора от всички възрастови и социални групи.

Привлича много хора за целенасочено използване на интензивното ходене като едно от най-достъпните универсални естествено-приложни движения на човека, за поддържане на здравето и подобряване на неговата физическа дееспособност.

Ходенето е най-естествената форма на движение. Може да се практикува от всеки и свободно, навсякъде и по всяко време и не изисква финансови средства.