Забраната важи за видовете, намиращи се в общинския поземлен фонд, зелените площи на територията на общината, както и от липовите дървета по тротоари, алеи, площади, паркове, градини и други пешеходни зони.

Отсичането на дълготрайни декоративни дървета в частни и общински имоти е позволено само след разрешение от страна на Община Мездра.

При установяване на лица, които увреждат дърветата, гражданите могат да сигнализират в Районното управление на полицията. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба в размер на 100 лв.